เมนูหลัก
หน้าแรก
สิมิลัน/หินเรือใบ
การเดินทาง
ที่พัก
แผนที่
 
ข้างเคียงสิมิลัน
เกาะหนึ่ง/เกาะยูง
เกาะสอง/เกาะปายัง
เกาะสาม/เกาะปาหยัน
เกาะสี่/เกาะเมี่ยง
เกาะห้า
เกาะหก/เกาะปายู
เกาะเจ็ด/เกาะหินกะโหลก
เกาะแปด/เกาะสิมิลัน
เกาะเก้า/เกาะงู

 
โปรแกรมทัวร์/กิจกรรม
แพ็กเก็ตทัวร์เช้าไป-เย็นกลับ
แพ็กเก็ตทัวร์ 2 วัน 1 คืน
แพ็กเก็ตทัวร์ 3 วัน 2 คืน
จุดดำน้ำ
 
ท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์
หลักปฏิบัติในเขตอุทยาน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
50 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม
การ์ตูนลดโลกร้อน


การเดินทาง

     

     รถยนต์

ออกเดินทางจาก กทม. จนถึงเส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ช่วงระนอง - พังงา ) มาทางตะกั่วป่า จากตะกั่วป่ามาณ
ี่บ้านลำแก่นจะมีสามแยกขวามือไปท่าเรือทับละมุ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงท่าเรือทับละมุประมาณ
50เมตรจะมีที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

     เครื่องบิน

จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตจากนั้นเดินทางสู่จังหวัดพังงาโดยรถโดยสารประจำทางหรือม
ีรถตู้จากท่าเรือบริการTransferรับส่งเที่ยวละ300บาทต่อคน)ถึงท่าเทียบเรือทับละมุระยะทางประมาณ100กิโล
เมตรและเดินทางโดยเรือสปีดโบสท์ไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันระยะทางประมาณ70กิโลเมตรในการเดิน
ทางโดยเรือนั้นจะต้องจองล่วงหน้าประมาณ3วันอย่างน้อยเพราะเรือจะมีทั้งไปและกลับเพียงแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น
คือเที่ยวเช้าเดินทางไปเกาะเวลา.30น.และเที่ยวกลับจากเกาะเวลา15.30น.(การเดินทางตอนไปเกาะเรือของ
บางบริษัทอาจจะแวะตามเกาะต่างๆเพื่อดำน้ำตื้นประมาณ23เกาะ)แต่เรือของอุทยานไม่มีให้บริการจะเป็นเรือ
ของบริษัทเอกชนอย่างเดียว

     เรือ

จากท่าเรือทับละมุเดินทางไปยังเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเกาะ
แปด(เกาะสิมิลัน) ระยะทางประมาณ 7กิโลเมตรมีเรือโดยสารของภาคเอกชนให้บริการทุกวันตลอดฤดูกาลท่อง
เที่ยว(15พ.ย.15พ.ค.)เรือโดยสารทุกลำจะออกจากท่าเรือพร้อมกันทั้งหมดโดยมีกำหนดเวลาเดินทางจากท่าเรือ
ทับละมุไปเกาะเวลา08.30น.(ขาไป)และเดินจากเกาะไปท่าเรือทับละมุเวลา15.00น.(ขากลับ)ของทุกวันๆละ1
เที่ยวทั้งเวลาไปและเวลากลับ(เก็บตั๋วเรือเอาไว้แสดงตอนกลับด้วย)ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.5 ชั่วโมง
(โดยเรือสปีดโบท)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง (โดยเรือสปีดโบท) แต่บางบริษัทจะนำนักท่องเที่ยวแวะดำน้ำตามเกาะ
ต่างๆก่อนเช่น แวะดำน้ำตื้นที่เกาะเก้า ประมาณ 30 นาที รับประทานอาหารและดำน้ำตื้นที่เกาะแปด
ประมาณ 1 ชั่วโมงดำน้ำตื้นที่เกาะเจ็ด ประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงเดินทางเข้าที่พักที่เกาะสี่ เรือจะใช้เวลา
ประมาณ 3 - 3.5 ชั่วโมง ถึงเกาะสี่ ประมาณ 14.00 น.

เรือโดยสารเป็นเรือสปีทโบทอัตรา(ยังไม่ทราบ)บาทต่อคน(สำหรับบุคคลที่มีอายุ12ปีขึ้นไปและสำหรับบุคคลที่
่อายุไม่เกิน2ปีไม่คิดเงินส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน2ปีแต่ไม่ถึง12ปีคิดราคา.....บาทมีอาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม,
ผลไม้ตลอดการเดินทางอุปกรณ์ดำน้ำ,ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ,ไกด์,ประกันภัยนักท่องเที่ยวและพาแวะเที่ยวดำ
น้ำตื้นเกาะ9,8,7และสุดท้ายที่เกาะ4และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักอาศัยที่เกาะที่เกาะจะมีเรือของทางอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันไว้คอยให้บริการดำน้ำตื้น(Snokeling)ในวันถัดไปเป็นเรือดิงกี้(เรือยาง)และเรือสปีดโบท
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆโดยจะมีอัตราค่าบริการ200บาท/คน/รอบ(รอบละครึ่งวัน
โดยรอบเช้าเริ่มเวลา08.0011.30น.และรอบบ่ายเริ่มเวลา13.00 - 16.30 น. ) รวมชูชีพ แต่ไม่รวมค่าอุปกรณ
์อื่น อุทยานฯ มีอุปกรณืให้เช่า ได้แก่ หน้ากาก (เช่า100บาท)ตีนกบ( เช่า 100 บาท)amazing Thailand เม็ดทรายทัวร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 7Green